Sınav Eşdeğerlikleri

İngilizce Muafiyet Sınavı Eşdeğerlik ve Muafiyet puanları 

Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen Ulusal ve Uluslararası Yabancı Dil

sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir.İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, istediği taktirde, DÜİYES yerine,

geçerliliği üniversitemiz senatosu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yeterlik sınavına girerek de

İngilizce yeterliliklerini kanıtlayabilirler.

Üniversitemiz tarafından tanınan sınavlar ve gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir;
Sınavlar Eşdeğer Puan
TOEFL IBT 72
CAE (The Cambridge Certificate in Advanced English) C
PTE (Pearson Test of English) Academic55
YDS / YÖKDİL60