Birim Başkanı'nın Mesajı

21. yüzyılın giderek artan rekabetçi koşulları ve küreselleşme ortamında, İngilizce dışındaki dillerde de etkili iletişim becerilerine sahip olmak bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı dil öğreniminin gelişmeleri takip edebilmek ve daha zengin bir bakış açısı kazanmak konusundaki rolü ve önemi günümüz koşullarında yadsınamaz bir gerçektir. Artık farklılaşabilmek ve çağın koşullarına ayak uydurabilmek için İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek ve etkin olarak kullanabilmek gerekliliği, iş yaşamında ve kültürel ve sosyal alanlarda giderek daha fazla hissedilmektedir. Bu bilinçle hareket eden Doğuş Üniversitesi’nde, öğrencilerin profesyonel yaşamda öne çıkma imkânını elde edebilmeleri için Almanca ve Çince dilleri de seçmeli ders olarak verilmektedir.

Üniversitenin tüm bölümlerinde her düzeyde verilen ve etkili yazılı-sözlü iletişimi hedefleyen İkinci Yabancı Dil derslerinde öğrenci-merkezli, öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı dil öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.

Öğr. Gör. Tuğba N. KIN
Yabancı Diller Birimi Başkanı