İngilizce Hazırlık Programı

Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Birimi öğrencilerine ve çalışanlarına sağladığı bütün hizmetlerde mükemmellik sağlama açısından ulusal çapta bir üne sahiptir. Programımız, ister öğrencilerin bölümlerinde başarılı olmalarını sağlamak için dil eğitimi vermek olsun, isterse, uluslararası standartlarda İngilizce öğrenimi için açık ve net bir nitelik kazanmalarını sağlamak olsun, bireysel olarak öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar ve programımızın temelinde şu prensipler yatmaktadır:

  • Net olarak belirlenmiş ve düzenlenmiş bir müfredat çerçevesinden yola çıkılarak, öğrencilerimiz için yüksek kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamında, dil öğrenimi ve profesyonel eğitim olanakları
  • Etkin öğretim ve öğrenme yöntemleriyle, yüksek derecede mükemmellikle iş gören kalifiye ve deneyimli eğitim ve yönetim personeli
  • Programın bütün yönlerinde yüksek mesleki standart ve bütünlük
  • Sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye ve öğrencilerimizin refahını sağlamaya devam etmek için paydaşların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere açıkça belirlenmiş prosedürler
  • Bu programa devam edenlere, soruları, sorunları tartışmak ve bilgi edinmek ve tavsiye almak için fırsatlar sağlanması
  • Bu programa katılanların düzey ve gelişimleri hakkında güncellenmiş, doğru, tam ve ulaşılabilir bilgiye sahip olmalarının sağlanması
  • Düzenli ve uygun değerlendirme ile dönüt yöntemlerinin kullanılarak başarı elde etmek için kişiye özel tasarlanmış, bireysel çalışma programları
  • Dil öğreniminin sağlanması için en güncel ve gerekli kaynaklar

İngilizce Hazırlık Programı, ders ve sıkı bir bireysel çalışmayla beraber, öğrencilerimizin sürekli başarısını sağlamak için %100 İngilizce konuşulan bir ortama sıkı bir şekilde bağlı kalınarak sunulan bir yapıya sahiptir. 

Öğr. Gör. Tuğba N. KIN
Yabancı Diller Birimi Başkanı