Birim Başkanı'nın Mesajı

BİRİM BAŞKANI’NIN MESAJI

Doğuş Üniversitesi Hazırlık Sonrası İngilizce Birimi üç ayrı kategoride dersler düzenlemiştir: İleri İngilizce, Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce.

Öğrenim dili İngilizce olan bölüm ve programlardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan İleri İngilizce dersleriyle öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşantılarında gereksinim duyacakları dil ve becerileri kazanmaları hedeflenir. Öğrencilere, özellikle, akademik hayatları boyunca derslerinde, ders kitaplarında okuyacakları çeşitli makaleler ve bilimsel yazılarda sıkça karşılaşacakları akademik ve teknik terimlerin yanı sıra, dilbilgisi ve kelime bilgisi, yoğun bir analitik okuma ve yazma becerisi kazandırılması amaçlanır. Bu dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, bilgiyi sentezleme ve analitik metinler oluşturma becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin araştırma metinlerini oluşturma aşamasında kullandıkları akademik makaleleri yorumlama, bu makalelerden özet çıkarma ve alıntı yapma becerilerine de sahip olmalarını destekler. Bu dersleri alan öğrenciler akademik ve profesyonel yaşantılarında gereksinim duyacakları proje ve sunum hazırlama gibi konularda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olurlar.

Öğrenim dili Türkçe olan bölümlerde verilen İngilizce dersleri ise öğrencilere günlük iletişimde İngilizceyi doğru ve akıcı bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde kelime ve dilbilgisi kazandırmayı, öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmelerini amaçlar.

Bazı programlar için seçmeli, bazı programlar için ise zorunlu dersler olarak verilen Mesleki İngilizce dersleri öğrencilerin profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyacakları mesleki kelime bilgisi ve dağarcıklarının geliştirilmesini hedefler. Bu sayede, öğrenciler iş yaşamında etkili biçimde sözlü ve yazılı İngilizce iletişim kurma becerisini kazanırlar.

Hazırlık Sonrası İngilizce Dersleri Birimi olarak amacımız öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirerek, sosyal, kültürel ve profesyonel yaşamlarında kendilerini ön plana çıkarabilecek donanımlarını zenginleştirmektir. Buna paralel olarak, birimimiz tarafından verilmekte olan İngilizce derslerinde, yalnızca temel dil becerileri değil, etkili dil öğrenme yöntemleri de öğrencilere kazandırılarak İngilizce öğrenme sürecini sınıf ortamı dışında, bireysel olarak da devam ettirebilmeleri desteklenmektedir.

Birimimiz tarafından verilmekte olan derslerle ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Öğr. Gör. Tuğba N. KIN
Yabancı Diller Birimi Başkanı