yabanci-diller-ust-bant
Tarih: 19 Haziran 2023

Doğuş Üniversitesi, 5N1K PsikoAkademi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ortaklılığında 9-10-11 Haziran 2023 Tarihlerinde 4. UPA Kongresi Düzenlendi

Doğuş Üniversitesi, 5N1K PsikoAkademi ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ortaklığında 09-10-11 Haziran tarihlerinde ZOOM üzerinden online (çevrimiçi) şekilde düzenlenen 4. Uluslararası Psikolojide Güncel yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi’ni (UPA) değerli araştırmacılar ve katılımcı adaylarla gerçekleştirildi. 3 gün süren kongre sürecinde yurtiçinden ve yurtdışından katılan pek çok değerli araştırmacının önemli çalışmaları sayesinde psikoloji öğrencilerine ve bu konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara ücretsiz şekilde bilgi sağlayabilecekleri alan tanınmış oldu. Konuşma içeriklerinin güncel ve çeşitli psikoloji konularını kapsaması kongrenin önemini daha da görünür kılmıştır.
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşmiştir. Kongrede 22 konuşmacı yer almıştır. Colombia Üniversitesinden Dr. Kirk Schneider’in “Life-Enchancing Anxiety: Key to Individual and Collective Vitality” konuşmasıyla başlayan kongremizde kaygıyla alakalı değerli bilgiler aktarılmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Haydeh Faraji’nin “Borderline Kişilik Bozukluğu ve Doğuş Üniversitesi Dr. Kahraman Güler’in “Bordeline Kişilik Bozukluğunun Şema Modeli Bağlamında Ele Alınması” adlı konuşması bu alana katkı sağlamıştır. Bununla birlikte kongreye katılan Prof Dr. Sibel Karakaş, Dr. Volkan Demir, Dr. Murat Altın, Dr. Bahar Akoğlu, Dr. Zeynep Gümüş Demir, Dr. Elif Duygu Cindik, Dr. Bülent Tansel Dr. Merve Çebi, Dr. Öğr. Üyesi Funda Kıvrıkoğlu, Dr. Rita Obeid, Prof. Dr. Ömer Şenormancı, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Özçimen, Klinik psikoloji Doktora Öğrencisi Cansu Selin Yurtseven, Klinik Psikoloji Doktora Öğrencisi Nazmiye Arduç, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Beyhan, Dr. Kader Bahayi, Uzm. Klinik Psikolog Fulya Büyükbaşoğlu, Dr. Onur Okan Demirci & Sait Alişan değerli çalışmalarıyla katılım sağlamışlardır.
Kongrenin tüm günleri, onlarca kişinin katılımı ile gerçekleşmiş olup psikoloji alanında oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Yanı sıra katılımcıların alanında oldukça değerli isimleri tanıyıp, bu kişilerden bilgi alabilmesini kolaylaştırması, önemli bilim dallarından olan Psikoloji’nin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, yayılması ve anlatılması üzerindeki etkisi ve ileriye dönük bilimsel projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması sebebiyle bu gibi önemli kongreler ruh sağlığı alanı için yaygınlaştırılmalıdır.