Birim Başkanı'nın Mesajı

Yabancı dil eğitimi, Doğuş Üniversitesi’nde verilen eğitimin önemli bir parçası durumundadır. Üniversitenin yabancı dil eğitimi ile ilgili yaklaşımı, küreselleşmenin ve çağın gereklerine ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen, özgüven sahibi ve rekabetçi bireyler yetiştirebilmek için öğrencilerin ana dilleri dışında en az bir ve tercihen de iki ya da daha fazla yabancı dilde etkili iletişim kurabilecek becerilerle donatılması gerekliliğidir.

Yabancı Diller Birimi, Doğuş Üniversitesi’nin misyonu doğrultusunda, bağımsız, analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünce yeteneği ile donanmış, çağdaş, entellektüel merak sahibi, sorumluluk bilinci olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir. Bu amaca yönelik olarak planlanmış olan tüm programlarda öğrencilerin yabancı dil bilgilerini geliştirirken entellektüel gelişimlerini de gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir. Akademik becerilerle dil becerilerinin bütünleşik bir şekilde yer aldığı bu programların hazırlanmasında uluslararası geçerliliği olan standartlar ve dil öğretimi kriterleri dikkate alınmıştır.

Doğuş Üniversitesi İngilizce’nin dünya üzerinde en çok öğrenilen ve konuşulan dil olmasından hareketle öğretim dili İngilizce ve Türkçe olan tüm bölümlerinde İngilizce’nin birinci yabancı dil olarak öğretilmesi prensibini benimsemiştir. İngilizce’nin yanısıra Almanca ve Çince dilleri de ikinci yabancı dil dersleri olarak, geniş bir düzey çeşitliliğinde sunulmaktadır.

Yabancı Diller Birimi’ne bağlı tüm birimlerde izlenen programlar öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Öğrencilere kendi öğrenme süreçleri ile ilgili bir farkındalık kazandırmak, öğrenmeye ilgi duymalarını sağlamak, çeşitli öğrenme stillerini ve stratejilerini kullanabilmek konularında destek olabilmek Yabancı Diller Birimi’ne bağlı görev yapmakta olan uzman akademik kadronun temel çalışma prensipleri arasındadır.

Öğr. Gör. Tuğba N. KIN
Yabancı Diller Birimi Başkanı